.

Πρακτική άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ

Φόρουμ Θέματα Καταχωρίσεις Τελευταία δημοσίευση
Χωρίς νέα μηνύματα
Εμπειρίες, γνώμες και ερωτήσεις για την πρακτική σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.
5 19
Χωρίς νέα μηνύματα
5 10